Succesvol veranderen van de bedrijfscultuur

je je wel eens af hoe je de cultuur in jouw organisatie kunt veranderen? Waarschijnlijk wel, net als vrijwel iedere andere leidinggevende, of professional. Joseph Grenny en David Maxfield, onderzoekers en oprichters van VitalSmarts, hebben onlangs vastgesteld dat de overgrote meerderheid van directieleden, managers en medewerkers de cultuur binnen hun organisatie als negatief beoordelen. Daar komt bij: als je een manager en een medewerker vraagt welke waarden volgens hen belangrijk zijn voor de organisatie, geven ze sterk uiteenlopende antwoorden. Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op en hoe zorg je voor een vruchtbaardere omgeving? Deze twee experts zeggen: praat er met elkaar over.

“Die kloof kun je niet overbruggen zonder een eerlijke, open dialoog,” zegt Grenny. “Medewerkers klagen vaak dat leidinggevenden bepaald gedrag toejuichen, maar in de praktijk ander gedrag belonen. Dat verschil in beleving is het beginpunt van het gesprek.”

Volgens Grenny moeten leidinggevenden hun medewerkers laten merken dat het veilig is om duidelijkheid te vragen over waarden die in de organisatie gelden. “Wanneer medewerkers vinden dat hun leidinggevenden tegenstrijdige signalen afgeven over belangrijke waarden in de organisatie, horen deze medewerkers hun leidinggevenden op hun vermeende hypocriete houding te wijzen. Deze openhartigheid moet door leidinggevenden worden gestimuleerd,” vindt Grenny. “Leidinggevenden denken vaak dat hun medewerkers niets durven te zeggen, maar wij hebben heel vaak het tegenovergestelde gezien. Wanneer leidinggevenden de tijd nemen om om de tafel te gaan zitten en echt te luisteren, zijn medewerkers vaak opvallend eerlijk.”

Volgens VitalSmarts, een onderneming die gespecialiseerd is in onderzoek en trainingen op het gebied van leiderschap, is een cultuuromslag wel degelijk mogelijk als leidinggevenden vaardigheden voor gesprekstechnieken en accountability beheersen. Volgens Maxfield ontstaat een gezondere bedrijfscultuur wanneer leidinggevenden trainingen volgen in intermenselijke vaardigheden. Deze managers communiceren niet alleen beter met hun teams; ze zijn ook beter in staat deze vaardigheden over te brengen op hun medewerkers. Het resultaat is volgens Maxfield een “nieuwe, gezondere bedrijfscultuur.”

Grenny en Maxfield, auteurs van de New York Times-bestsellers Crucial Conversations en Crucial Accountability, beschrijven vier strategieën om een openhartig gesprek over je bedrijfscultuur aan te gaan:

1. Maak een casestudy voor jouw organisatie

Voordat je de bedrijfscultuur in jouw organisatie kunt veranderen, moet je een duidelijk beeld hebben van de zakelijke redenen voor zo’n verandering. Leidinggevenden die dit proces aangaan als een hobby om zichzelf een goed gevoel te geven, roepen enkel cynisme op. Er zijn harde, meetbare redenen om jouw bedrijfscultuur te veranderen. Formuleer deze redenen duidelijk voordat je begint.

2. Richt je op effectieve gedragspatronen

Het is ondoenlijk om tien of twintig gedragspatronen in je organisatie veranderen. Richt je op twee of drie patronen die er echt toe doen. Kies gedragspatronen die de grootste invloed op de prestaties hebben.

3. Luister aandachtig

Voordat je de cultuur kunt veranderen, moet je weten waar je staat. Een veilige, onpersoonlijke enquête door buitenstaanders is daarvoor niet de beste methode. Het werkt veel beter om je als leidinggevende kwetsbaar op te stellen en de dialoog aan te gaan met je medewerkers. Zij zijn heel goed in staat om te vertellen wat hen bezighoudt. Organiseer een bijeenkomst met acht tot tien medewerkers. Neem een uur of anderhalf uur de tijd en stel open vragen als: “Welk advies zou je een vriend geven die hier komt werken?”, “Wat vereist het om hier goed te functioneren?” of “Noem eens één ding dat je zou veranderen als je een toverstaf had.”

4. Neem maatregelen

Luisteren schept verwachtingen. Wanneer medewerkers eenmaal het risico hebben genomen om hun ervaringen te delen, kijken ze of je echt hebt geluisterd. Ze willen bewijs zien. Kies enkele belangrijke en zichtbare knelpunten en ga daar snel mee aan de slag. Dit geeft je medewerkers het vertrouwen dat je je oprecht inzet voor veranderingen op de lange termijn die misschien ook een gedragsverandering van henzelf vereisen.

[/column]
[/row] [/container] [/container-fluid]