Communicatie training | VitalTalent

Feedback training

Er is veel vraag naar feedback training. Feedback geven en ontvangen is een veelbesproken, gevoelig onderwerp binnen organisaties. Er zijn zelfs trainingen die volledig zijn gericht op feedback geven. Medewerkers en managers vinden het doorgaans lastig om collega’s op hun gedrag aan te spreken. Het is immers niet altijd even gemakkelijk om een ander op zijn of haar verantwoordelijkheden te wijzen. Angst of onzekerheid kunnen zelfs voorkomen dat belangrijke feedback nooit wordt gegeven, met als gevolg dat de persoon in kwestie niet weet wat hij of zij moet verbeteren. Geen wonder dat er veel vraag is naar een goede feedback training.

Angst en onzekerheid

Waar komt deze angst of onzekerheid vandaan? Er bestaan natuurlijk vele oorzaken. Een van de voornaamste oorzaken is dat men bang is om een conflict te veroorzaken en daarmee de onderlinge relatie te verstoren. Aan de andere kant zijn er ook mensen die juist te pas en te onpas feedback geven, zonder daarbij rekening te houden met de gevoelens van de ander. In beide gevallen komt uiteindelijk de relatie en de prestatie op het spel te staan.

Is een standaard feedback training de oplossing?

Voor beide groepen wordt vaak de oplossing gezocht in een feedback training. Men gaat er dan vanuit dat met het toepassen van een doordachte methode en bijbehorende vaardigheden de feedback beter zal overkomen. De training zorgt doorgaans voor het gewenste effect, in ieder geval op de korte termijn. De vraag is echter in hoeverre deze aanpak een blijvende oplossing tot stand brengt en of een dergelijke training toepasbaar is in situaties die wellicht minder standaard zijn. Het wordt namelijk pas echt spannend als men er zelf last van begint te krijgen. Stel dat iemand bijvoorbeeld herhaaldelijk ongewenst of ineffectief gedrag blijft vertonen, ondanks dat u hem of haar daar al enkele malen subtiel op hebt gewezen? Voldoet een feedback training dan ook nog? Meestal komt er dan ook ergernis om de hoek kijken en raakt men geïrriteerd. De feedback eindigt dan vaak in de verwijtende sfeer.

Van feedback training naar Accountability

Feedback geven en ontvangen is een (belangrijk) onderdeel van een veel bredere visie:, namelijk van ‘accountability’. Accountability staat voor verantwoordelijkheidsgevoel in de breedste zin van het woord. Je verantwoordelijk voelen, je daarnaar gedragen, je verantwoordelijkheid delen en andere daar in een dialoog op aanspreken. Dat gaat dus verder dan alleen feedback geven en of ontvangen. We zien dat steeds meer organisaties accountability opnemen als interne waarde (company value). De tweedaagse training Crucial Conversations, voor aanspreken op verantwoordelijkheid werkt vanuit de visie van accountability.

Feedback training: kijk uit voor trucjes

Feedback geven en ontvangen is slechts één van de vaardigheden binnen de visie van accountability. Het gevaar van het volgen van slechts een feedback training, is dat de materie uit zijn verband wordt gehaald. Mensen leren vaardigheden of een methode zonder visie, zonder dat de achterliggende gedachte volledig wordt begrepen. Feedback geven wordt dan niets meer dan slechts een trucje dat kan worden toegepast; het adresseren van ongewenst gedrag.

TRAINING CRUCIAL CONVERSATIONS Arrow iconDOWNLOAD BROCHURE Arrow icon

De feedback training Crucial Conversations voor aanspreken op verantwoordelijkheid

Deze tweedaagse feedback training Crucial Conversations, voor aanspreken op verantwoordelijkheid werkt vanuit de visie van accountability en is uitermate geschikt voor leidinggevenden. Het uitspreken, aanspreken en afspreken wordt naar een hoger plan gebracht. Ideaal voor het voeren van krachtige functioneringsgesprekken, waarbij ineffectief gedrag besproken moet worden, zonder de relatie te beschadigen. Men helpt de ander om gedrag aan te passen om beter te presteren door de inzet van het model met de 6 bronnen van invloed.

De 6 bronnen van invloed

Wanneer accountability goed wordt ingezet, wordt er dieper ingezoomd op de oorzaak van het ongewenst gedrag. Vervolgens wordt bekeken welke bronnen van invloed ingezet kunnen worden om iemand te helpen het ongewenste gedrag te veranderen. In plaats van een feedback-gesprek ontstaat er een oplossingsgerichte dialoog.

Functioneringsgesprekken

Feedback geven vormt doorgaans een essentieel onderdeel binnen functioneringsgesprekken. Veel leidinggevenden vinden deze gesprekken lastig en zijn geneigd neutraal te beoordelen en confrontaties enigszins te vermijden. Ook hier geldt dat enkel feedback geven tot spanningen kan leiden en dit waarschijnlijk niet of nauwelijks het gewenste effect zal bereiken. Leidinggevenden worstelen met de manier waarop zij een gevoelig onderwerp bespreekbaar kunnen maken, zonder de relatie te beschadigen. Uitsluitend een feedback methode geeft daar onvoldoende diepgang voor. Het realiseren van structurele verandering in het vertoonde ongewenste gedrag blijft dan helaas uit. De visie van accountability is hierin uitermate bruikbaar. Tenslotte wil je gezamenlijk dat de resultaten optimaal zijn, de gestelde doelen worden behaald en de relatie wordt versterkt.

ONTDEK DE TRAININGEN Arrow icon

Crucial Conversations voro aanspreken op verantwoordelijkheid

COMMUNICATIETRAININGEN

Crucial Conversations® voor aanspreken op verantwoordelijkheid

Opbouwende gesprekstactieken om met medewerkers tegenvallende prestaties te bespreken, met het oog op positieve gedragsverandering en betere resultaten.

Arrow icon2 dagen
Arrow icon€995,-
Arrow icon Gemiddelde ervaring : 8.8

ONZE UNIEKE EIGENSCHAPPEN

Icon State-of-the-art
STATE OF THE ART

Onze communicatietrainingen worden continu doorontwikkeld op basis van nieuw (eigen) onderzoek om leerervaringen van het allerhoogste niveau te bieden.

Wetenschappelijk onderbouwd | icon
WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD

De trainingen zijn gebaseerd op méér dan 30 jaar sociaal-wetenschappelijk onderzoek en bevatten vaardigheden die bewezen effectief zijn.

Ultramodern leerdesign | icon
ULTRAMODERN LEERDESIGN

Het leren beheersen van nieuwe vaardigheden staat centraal, met interactieve lessen en vele digitale tools om implementeren eenvoudig te maken.

Train wereldwijd | icon
WERELDWIJD TRAINEN

Wij kunnen wereldwijd trainingen verzorgen van dezelfde hoge kwaliteit. Vaak in de eigen taal en met lokale trainers die de cultuur kennen.

Learning and Development Partner | icon
LEARNING & DEVELOPMENT PARTNER

Als partner gaan wij verder dan het zomaar geven van een training. Samen gaan wij op zoek naar het pad dat leidt tot jullie high-performance cultuur.

Life-Science | icon
LIFE-SCIENCE

Wij zijn ervan overtuigd dat onze trainingen mensen inzichten en vaardigheden geven die impact hebben op de rest van hun leven.

ERVARINGEN

8.9

Is de gemiddelde beoordeling die wij van onze klanten krijgen

BEKIJK ALLE ERVARINGEN Arrow icon

WIJ WERKEN AL SUCCESVOL SAMEN MET

Nalco Water
Inframark
Hilti
Sebela
Citrix
Inframark

Crucial Conversations als ultieme feedback training

Ben je geïnteresseerd hoe de training Crucial Conversations, voor aanspreken op verantwoordelijkheid voor jouw het verschil kan maken? Download dan de uitgebreide brochure, of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om te kijken wat onze trainingen voor jouw organisatie kunnen betekenen. We kijken ernaar uit om kennis te maken!

DOWNLOAD BROCHURE Arrow icon
Pijl VitalTalent blauw