VitalTalent biedt de beste trainingsconcepten aan die in de wereld te verkrijgen zijn op het gebied van leiderschap en teamwork. Via licenties van vier van de beste Amerikaanse trainingsbureaus, VitalSmarts, The Ken Blanchard Companies, Wiley en The David Allen Company bieden wij beroemde trainingsconcepten aan zoals Crucial Conversations, Influencer, Getting Things Done, Situationeel Leiderschap II, en Everything DiSC. Alle concepten zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden continue gemonitord en verbeterd. Inmiddels zijn er wereldwijd miljoenen mensen getraind om de bijzondere vaardigheden van deze trainingsconcepten te beheersen.

High-Performance Management I

Leidinggeven met een missie

Crucial Conversations

Vaardigheden voor gesprekken die er écht toe doen

Crucial Accountability

Vaardigheden voor het oplossen van ongewenst gedrag

Beïnvloeden van Gedrag

Geef leiding aan verandering met 6 bronnen van invloed

The Power of Habit

Waarom we doen wat we doen en hoe we dat kunnen veranderen

SLII®

Great managers aren't born, they're trained

Getting Things Done

The art of stress-free productivity

DiSC training

Benut de verschillende profielen voor optimaal teamwork

Onze trainingen als onderdeel van een Learning Journey

De essentie van een Learning Journey is het creëren van een leerbeleving met de grootst mogelijke impact op leiders, medewerkers én organisaties. Het doel is de maximale waarde uit mensen binnen de organisatie te halen. De synergie van onze bijzondere trainingen zorgt ervoor dat een Learning Journey op maat kan worden samengesteld die aansluit bij de leerbehoefte van de organisatie. De bijzondere inzichten en vaardigheden die worden opgedaan tijdens de trainingen zorgen voor een verandering in cultuur, waarbij effectief gedrag ontstaat en de motor wordt van de high-performance organisatie.

  • STATE-OF-THE-ART IN LEADERSHIP & TEAMWORK

    Onze trainingsconcepten zijn afkomstig van grote, internationale trainingsinstituten en zijn gebaseerd op meer dan 30 jaar onderzoek. Daarbij wordt iedere training continu doorontwikkeld, op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten.

DE LEARNING JOURNEY VAN UW ORGANISATIE
VOOR BLIJVENDE VERANDERING


MEER INFORMATIE