Hoe zorg ik dat mijn leidinggevende mij respecteert?

Hoe zorg ik dat mijn leidinggevende mij respecteert?

door David Maxfield

Beste David,

Mijn leidinggevende en ik hebben wekelijks een persoonlijk gesprek. Tijdens die besprekingen neemt hij regelmatig telefoontjes van zijn gezin aan, staat hij midden in het gesprek op om het toilet te bezoeken en staat hij andere medewerkers toe bij hem naar binnen te stormen om iets met hem te bespreken. Ik vind die onderbrekingen erg vervelend, maar hij is de eigenaar van het bedrijf en ik een pas aangestelde manager. Ik heb het hier ook met mijn collega’s over gehad, maar die zeggen allemaal ongeveer hetzelfde: zo is het altijd geweest en de kans dat het verandert is klein. Hoe kan ik op een respectvolle, zakelijke manier hem doen inzien dat ik dit denigrerend vind?

Met vriendelijke groet,
Steven

Beste Steven,

Dank voor je openhartige vraag. Ik vrees dat deze situatie niet zomaar zal veranderen. De eigenaar permitteert zich veel, maar je beschrijft geen openlijk vijandig gedrag. Vraag om te beginnen jezelf eens af of je de bedoelingen van je leidinggevende wel correct interpreteert.

Onderzoek je verhaal:

Je vertelt jezelf een verhaal over zijn gedrag, namelijk dat zijn gedrag bedoeld is om jou een slecht gevoel te bezorgen. Je voelt je daardoor niet gewaardeerd. Stel jezelf de volgende twee vragen:

  • Beschik je over alle feiten die je nodig hebt om aan te tonen dat jouw verhaal juist is?
  • Is er een ander, positiever verhaal denkbaar dat dezelfde feiten zou kunnen verklaren?/li>

Dit zijn twee voorbeelden van alternatieve verhalen:

Verhaal 1:

Vanuit je leidinggevende gezien is het bedrijf een uitbreiding van zijn huis en beschouwt hij zijn kantoor als een woonkamer. Wanneer hij je uitnodigt voor jullie wekelijkse gesprekje, is het net alsof hij jou bij hem thuis uitnodigt. Hij probeert helemaal niet jou een ongemakkelijk gevoel te geven. Hij behandelt jou met hetzelfde respect als ieder ander die bij hem over de vloer komt.

Verhaal 2:

Je leidinggevende wil dat al zijn medewerkers een soort familie zijn, waarvan hij de pater familias is. Daarom wijst hij de zakelijke, onpersoonlijke, steriele omgangsvormen die je in veel andere organisaties aantreft af. Hij geeft de voorkeur aan persoonlijke, informele omgangsvormen. Als je bij hem komt, is het alsof je met je schoonvader een pilsje gaat drinken, waarbij hij trakteert. Hij bepaalt de agenda; je bent niet direct zijn gelijke. Hij gaat naar het toilet en belt met zijn kinderen wanneer hem dat uitkomt. Maar dat is allemaal niet bedoeld om jou te beledigen.

Je zegt dat je collega’s denken dat hij niet zal veranderen. Misschien willen ze dat ook niet? Of misschien ervaren zij zijn gedrag als joviaal en hartelijk? Ben jij de enige die er aanstoot aan neemt?

Beheers je verhaal:

Ik kan je enkele tips geven die misschien tot een gedragsverandering bij je leidinggevende leiden. Maar daar zit geen garantie op. Jij hebt geen macht over je leidinggevende. Waar je wel macht over hebt, is jouw reactie op zijn gedrag. Als je jouw verhaal niet kunt beheersen, dus als je er niet in slaagt het gedrag van je leidinggevende te aanvaarden en er een goed gevoel bij te krijgen, dan moet je je leidinggevende ervan overtuigen dat hij zijn gedrag beter kan veranderen, of je moet afscheid van hem nemen.

Zet je hart op het goede spoor:

Voordat je actie onderneemt, kun je je afvragen wat je op de lange termijn echt wilt bereiken voor jezelf, voor je leidinggevende en voor de organisatie. Je eerste vraag is te veel gefocust op het gevoel dat de situatie bij je oproept. Idealiter gaat het gesprek dat je met je leidinggevende voert niet over jou en je gevoelens. Het gesprek moet gaan over werken aan de prioriteiten van je leidinggevende, van de onderneming en van jezelf.

Maak je verwachtingen specifiek:

Je vraagt om een verandering in de manier waarop jullie wekelijkse gesprekken verlopen. Maar wat wil je precies? Vraag niet om een vaag begrip, zoals respect. Maak in plaats daarvan je verzoek specifiek, zoals: minder onderbrekingen, kortere besprekingen, een duidelijke agenda en dergelijke. Bedenk waar je precies om vraagt.

Zorg voor motivatie:

Noteer de plus- en minpunten van elk verzoek. Bekijk het daarbij ook vanuit het perspectief van je leidinggevende. Bedenk bijvoorbeeld wat je leidinggevende wint of verliest als hij tijdens jullie besprekingen geen telefoontjes meer aanneemt. Op welke manier helpt die verandering hem zijn doelen te bereiken? Denk goed na over gevolgen waaraan hij waarde hecht en neem die mee in je balans. Nogmaals, richt je op de gevolgen voor het bedrijf en voor je leidinggevende, in plaats van te praten over de gevoelens die zijn gedrag bij jou oproept. Het is niet ondenkbaar dat jouw gevoelens vrij laag op zijn lijst van prioriteiten staan.

Maak het gemakkelijk:

Je kunt zelf maatregelen nemen om de besprekingen zakelijker te maken. Maak een agenda waarop begin- en eindtijden vermeld zijn. Stuur hem die agenda vooraf toe en neem een kopie mee. Houd je aan die agenda, voor zover mogelijk. Pas op dat je hem niet schoffeert. Misschien interpreteert hij jouw werkwijze als een signaal dat je alleen een zakelijke relatie wilt, en geen vriendschap.

Tijdens de vergadering:

Leg aan het begin van de vergadering uit wat je opzij hebt gezet voor deze bespreking met hem. Dat zet enige druk op het gesprek om de agenda te volgen en op tijd te eindigen. Wanneer hij het gesprek onderbreekt, kun je zeggen: “Laat me even weten wanneer u klaar bent om verder te gaan, of als u liever een afspraak maakt voor een ander moment.” Vertrek dan.

Ik hoop dat je hierin iets vindt wat je kunt gebruiken om verder te gaan. Laat me weten hoe je het oplost.

Met vriendelijke groet,
David