De geheimen van effectieve communicatie

De smeerolie van de mens is communicatie. Zonder communicatie bestaat er geen leven. Niet-communiceren bestaat niet, want dat zegt ook al iets. We communiceren met alles wat we hebben, niet alleen met woorden, maar ook met onze intonatie, houding, gezichtsuitdrukking, handgebaren, kleding en nog veel meer. Het doel van effectieve communicatie is afstemming. Dit blijkt keer op keer weer zeer complex te zijn en daarmee ook enorm interessant.

Wie over een groot arsenaal aan communicatieve vaardigheden beschikt, heeft een voorsprong en zal zijn of haar doelen gemakkelijker bereiken en bouwt gemakkelijker relaties dan anderen die minder goed communiceren. Je zou kunnen stellen dat de kunst van effectieve communicatie je een onderscheidend vermogen geeft in een concurrerende arbeidsmarkt. Uw toegevoegde waarde voor een organisatie neemt met effectieve communicatie exponentieel toe.

Whitepaper Medewerkers mijden Crucial Conversations

Whitepaper: Medewerkers Mijden Crucial Conversations
6 tips om werkelijk alles bespreekbaar te maken in uw organisatie

DOWNLOAD WHITEPAPER

Wat voor communicatieve vaardigheden kunt u leren?

COMMUNICATIEVE BASISVAARDIGHEDEN

Effectieve alledaagse communicatie

Om de eerste stappen te zetten tot effectieve communicatie zijn er tal van goede trainingen te volgen. Daarbij leert men de basisvaardigheden, zoals luisteren, open vragen stellen, samenvatten, feedback geven, positief taalgebruik, visualiseren, afstemmen op verschillende gedragstypen en nog veel meer. Dit helpt enorm, maar toch blijkt in de praktijk dat het op beslissende momenten flink kan escaleren, ondanks dat beide personen over de genoemde communicatieve vaardigheden beschikken. Hoe komt dat toch?

Hoogwaardige gesprekstechnieken

Voor gesprekken die er écht toe doen

Uw communicatie vaardigheden worden pas echt op de proef gesteld wanneer er veel op het spel staat, de meningen uiteen lopen en de emotionele spanning stijgt. Wanneer deze 3 elementen allemaal een rol spelen noemen we dit een “Crucial Conversation”. Niet alle gesprekken zijn dus ‘crucial conversations’. Sterker nog, slechts een klein deel valt te typeren als cruciaal. Dit zijn wel de gesprekken die bepalend zijn voor de toekomst. Vaak bepalen deze gesprekken of een project zal slagen, of we kunnen samenwerken, of we de beoogde resultaten gaan behalen en of de relatie goed blijft.

Wat maakt communiceren nu zo lastig?

Natuurlijk heeft het te maken met de complexiteit van de mens zelf. Bedenk alleen al dat ieder persoon een eigen referentiekader heeft. Computers die communiceren hebben nagenoeg hetzelfde protocol, maar de computer van de mens (lees het brein) is bij iedereen anders geprogrammeerd. Een boodschap die duidelijk wordt uitgesproken kan dus door iedereen anders worden opgevat. Dit is nog maar stap één van de complexiteit van effectieve communicatie. Wat dacht u van de menselijke emoties? Wanneer die in het spel komen wordt het nog veel complexer. Wanneer u zich aangevallen voelt, beledigd of onterecht beschuldigd kan spreekwoordelijk gezegd ‘het bloed gaan koken’. Het zuurstof wordt letterlijk onttrokken uit uw hersenen en uw spieren worden gevoed met adrenaline. Uw reptiele brein neemt de communicatie over. Instinctief schiet u in de modus van vluchten of vechten, zo is de natuur.

Vecht- en vluchtgedrag op het werk

Als men zich niet veilig voelt doordat de spanning oploopt, is men geneigd de natuurlijke impuls te volgen. Twee basisgedragingen zijn dan in ieder gesprek en of vergadering terug te zien en te horen. Enerzijds is men geneigd inzichten voor zich te houden tijdens cruciale gesprekken. Men besluit dingen niet te zeggen: ‘Het heeft toch geen zin’, ‘Er wordt toch niet geluisterd’ en meer van dit soort gedachten spoken door het hoofd. We noemen dit ‘vluchtgedrag’. Vaak deelt men de zorg en/of ergernis bijvoorbeeld wel bij het koffiezet apparaat, of thuis, maar het echte probleem wordt nog niet opgelost. De andere vorm van gedrag is het tegenovergestelde, namelijk ‘vechtgedrag’. Tijdens vechtgedrag uit men juist wel wat men denkt, maar op zo’n manier dat dit tot discussies leidt, of de ander klapt dicht, het kan persoonlijk worden opgevat. Onder het mom: ‘Ik ben gewoon eerlijk, ik zeg wat ik denk’, wordt het vechtgedrag veelal goedgepraat.

IF YOU DON’T SPEAK IT OUT
YOU WILL ACT IT OUT


BEKIJK DE TRAINING

Zijn effectieve communicatieve vaardigheden te leren?

Jazeker! Dat is nu het mooie van de mens. Wij kunnen leren. Iedereen kan zichzelf verbeteren. Wij maken onderscheid in twee bovengenoemde niveaus: de basisvaardigheden om eenvoudig tot afstemming te komen en de hoogwaardige gesprekstechnieken waarbij veel op het spel staat en de emoties hoog kunnen oplopen. Beide communicatieve vaardigheden en bijhorende inzichten worden ontwikkeld bij de deelnemers van onze training Crucial Conversations.
standaard-achtergrond-vitaltalent

Trainingsmethoden

open-training

Open training

De high-impact training Crucial Conversations kunt u via een toegankelijke open training volgen. Deze worden meerdere keren per jaar verzorgd, in diverse steden in Nederland. Hiervoor kunt u zich aanmelden via de cursuskalender.

BEKIJK DATA & LOCATIES
  • ontwikkel in twee dagen hoogwaardige communicatieve vaardigheden
  • effectieve leermethode voor individuen en kleine groepen van een organisatie
  • open trainingen worden verzorgd door een professionele trainer met veel praktijkervaring
incompany-training

Incompany training

Hoogwaardige vaardigheden diep in uw team of organisatie borgen? Een incompany training is een effectieve leermethode om de communicatieve vaardigheden en inzichten te ontwikkelen bij uw medewerkers, met ruimte voor praktijkvoorbeelden van uw organisatie.

KOM MET ONS IN GESPREK
  • tijdens de training besteedt de trainer aandacht aan de leerbehoefte en praktijk van de organisatie
  • maximaal kunnen er 24 personen deelnemen aan iedere incompany sessie
  • voor (grote) groepen is dit de meest effectieve methode om de vaardigheden goed te leren beheersen
in-house-trainer

In-house trainer

Het is mogelijk om interne trainers op te leiden die trainingen geven aan groepen binnen de organisatie. Tevens vervullen zij de rol als coach én zijn zij een voorbeeld voor de rest van de organisatie.

LEES HIER MEER OVER
  • interne trainers worden begeleid door een Master Trainer
  • effectieve leermethode om op eenvoudige wijze grote groepen binnen een organisatie te trainen
  • kostenefficiënte methode om hoogwaardige communicatieve vaardigheden te ontwikkelen bij leiders en medewerkers

In dialoog komen en blijven

Als cruciale gesprekken slecht worden aangepakt of worden genegeerd, heeft dat tot gevolg dat de persoon zelf, de medewerker, het team of de externe relatie zelf en daarmee de organisatie onder het niveau van de gewenste resultaten blijft. Sterke relaties en betere resultaten ontstaan als men dit gedrag leert herkennen en weet om te zetten in dialoog. Tijdens de training Crucial Conversations leren de deelnemers enerzijds acht nieuwe communicatieve vaardigheden en tegelijkertijd worden de gesprekstechnieken toegepast op eigen voorbeelden.

CRUCIAL CONVERSATIONS
IS LIFE SCIENCE


BEKIJK DE TRAINING