Vaardigheden voor het oplossen
van ongewenst gedrag

Feedback geven en ontvangen is een veelbesproken onderwerp binnen organisaties. Er zijn zelfs trainingen die volledig zijn gericht op feedback geven. Het is een veelbesproken onderwerp, omdat veel medewerkers en managers het lastig vinden om collega’s op hun gedrag aan te spreken. Het is immers niet altijd even gemakkelijk om een ander op zijn of haar verantwoordelijkheden te wijzen. Angst of onzekerheid kunnen zelfs voorkomen dat feedback wordt gegeven.

Waar komt deze angst of onzekerheid vandaan? Er bestaan natuurlijk vele oorzaken. Eén van de voornaamste oorzaken is dat men bang is om een conflict te veroorzaken en daarmee de onderlinge relatie te verstoren. Aan de andere kant zijn er ook mensen die juist te pas en te onpas feedback geven, zonder daarbij rekening te houden met de gevoelens van de ander.

Effecten van onze training feedback geven en ontvangen

VERSTERK ACCOUNTABILITY

Met tweerichtingsverantwoordelijkheid

Leer hoe te praten over niet nagekomen afspraken. Hierin is tweerichtingsverantwoordelijkheid essentieel om teamwork en vooruitgang te stimuleren.

VERSNEL PROBLEEMOPLOSSING

Of voorkom zelfs conflicten

De vaardigheden en inzichten vanuit de training versnellen besluitvorming en probleemoplossing door obstakels uit de weg te nemen en hulp te verlenen.

VERSTERK RELATIES

En verhoog productiviteit

Door de versnelde probleemoplossing of zelfs het voorkomen van problemen, worden relaties versterkt en neemt de productiviteit toe.

Crucial Accountability, méér dan feedback geven en ontvangen

Voor beide bovenstaand benoemde groepen wordt vaak de oplossing gezocht in een feedback training. Men gaat er dan vanuit dat met het toepassen van een doordachte methode en bijbehorende vaardigheden de feedback beter zal overkomen. De training zorgt doorgaans voor het gewenste effect, in ieder geval op de korte termijn. De vraag is echter in hoeverre deze aanpak een blijvende oplossing tot stand brengt en of een dergelijke training toepasbaar is in situaties die wellicht minder standaard zijn. Het wordt namelijk vooral interessant wanneer er wordt ingezoomd op de zwaardere situaties. Stel dat iemand bijvoorbeeld herhaaldelijk ongewenst of ineffectief gedrag blijft vertonen, ondanks dat u hem of haar daar al enkele malen subtiel op hebt gewezen? Voldoet een feedback training dan ook nog?

Accountability
Feedback geven en ontvangen is feitelijk een (belangrijk) onderdeel van een bredere visie: accountability. Accountability staat voor verantwoordelijkheidsgevoel in de breedste zin van het woord. Je verantwoordelijk voelen, je daarnaar gedragen, je verantwoordelijkheid delen en andere daar in een dialoog op aanspreken. We zien dat steeds meer organisaties accountability opnemen als interne waarde (company value).

Feedback training: kijk uit voor trucjes

Feedback geven en ontvangen is slechts één van de vaardigheden binnen de visie van accountability. Het gevaar van het volgen van slechts een feedback training, is dat de materie uit zijn verband wordt gehaald. Mensen leren vaardigheden of een methode zonder visie, zonder dat de achterliggende gedachte volledig wordt begrepen. Feedback geven wordt dan niets meer dan slechts een trucje dat kan worden toegepast.

Wanneer accountability goed wordt ingezet, wordt er dieper ingezoomd op de reden achter het herhalen van ongewenst gedrag. Vervolgens wordt bekeken welke bronnen van invloed ingezet kunnen worden om iemand te helpen het ongewenste gedrag te veranderen. Er ontstaat dan een veel betere en meer oplossingsgerichte dialoog, waarin feedback geven uiteraard nog steeds een belangrijke rol speelt.

standaard-achtergrond-vitaltalent

Trainingsmethoden

open-training

Open training

De ééndaagse variant van training Crucial Accountability kunt u volgen via het open programma nadat u de training Crucial Conversations heeft gevolgd.

BEKIJK DATA & LOCATIES
  • neem deel aan de krachtige opvolger van Crucial Conversations
  • leer de nieuwe vaardigheden van een toptrainer met veel praktijkervaring
  • ideale methode om individuen en kleine groepen te trainen
incompany-training

Incompany training

Via een incompany training kan zowel de ééndaagse opvolger van Crucial Conversations, als de tweedaagse stand alone training worden gevolgd.

KOM MET ONS IN GESPREK
  • volg de ééndaagse opvolger of tweedaagse stand alone training met uw team
  • iedere incompany sessie biedt plaats aan maximaal 24 deelnemers
  • effectieve methode om de nieuwe vaardigheden te borgen in de organisatie
in-house-trainer

In-house trainer

Het opleiden van interne trainers biedt organisaties de mogelijkheid om grote groepen leidinggevenden en medewerkers effectief en kostenefficiënt te trainen.

LEES HIER MEER OVER
  • certificeer eigen interne trainers onder begeleiding van een Master Trainer
  • de meest effectieve methode om de vaardigheden en inzichten te borgen in de organisatie
  • kostenefficiënte methode om grote groepen binnen een organisatie te trainen

TRAINING VOOR SUCCESVOLLE Functioneringsgesprekken

Feedback geven vormt doorgaans een essentieel onderdeel binnen functioneringsgesprekken. Veel leidinggevenden vinden deze gesprekken lastig en zijn geneigd neutraal te beoordelen en confrontaties enigszins te vermijden. Ook hier geldt dat enkel feedback geven tot spanningen kan leiden en dit waarschijnlijk niet of nauwelijks het gewenste effect zal bereiken. Leidinggevenden worstelen met de manier waarop zij een gevoelig onderwerp bespreekbaar kunnen maken, zonder de relatie te beschadigen. Uitsluitend een feedback methode geeft daar onvoldoende diepgang voor. Het realiseren van structurele verandering in het vertoonde ongewenste gedrag blijft dan helaas uit. De visie van accountability is hierin uitermate bruikbaar. Tenslotte wil je gezamenlijk dat de resultaten optimaal zijn en de gestelde doelen worden behaald.

KENNISMAKEN MET CRUCIAL ACCOUNTABILITY

Bent u geïnteresseerd hoe de training Crucial Accountability voor u het verschil kan maken? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en om te bezien wat onze trainingen voor uw organisatie zouden kunnen betekenen.
DOWNLOAD INFORMATIEPAKKET BEKIJK DE TRAINING NEEM CONTACT MET ONS OP