Opgewekte manier van lesgeven

De opgewekte manier van lesgeven die er voor zorgde dat de lesstof goed werd opgenomen.