Het werkt!

Tijdens de training leer je om samen met de persoon, die gedrag moet veranderen, diverse motivaties te vinden op diverse belangrijke onderdelen van het leven en het functioneren. Het gaat hem of haar ondersteunen bij het bereiken van de doelstellingen door verandering van ineffectief naar effectief gedrag.