Veel geleerd, mooie inzichten

De training beviel vanwege de mogelijkheid om steeds vragen te stellen en met elkaar de discussie aan te gaan. Het werk in kleine groepjes en met je leerpartner werken was een waardevolle aanvulling. De trainer is open en ik waardeer het adoptief vermogen om te schakelen als er extra vragen kwamen. Sterk is het bieden van een “veilige” omgeving, waardoor je veel uit de training haalt.