Een fijne combinatie van theorie en oefenen. Het is een toepasbare methode.

De trainer heeft de juiste kennis, enthousiasme en het vermogen een veilige leeromgeving te creëren.